Program zařízení (kino, divadlo, ...) prodej a rezervace vstupenek.

Informace pro uživatele

Stránka Program

V horní části stránky se nachází ovládací prvek pro výběr programu a určení způsobu zobrazení. Po stisknutí tlačítka Zobrazit se zobrazí požadovaný program. Pokud je program příliš dlouhý, je rozdělen na několik stránek. Pro pohyb mezi stránkami slouží ovládací prvek umístěný pod programem. Čas začátku akce v programu je odkazem na stránku Akce .

Stránka Akce

Na stránce se nachází popis akce, plánek, legenda o významu barev použitých na plánku, informace o počtu a ceně Vámi vybraných sedadel.

Pakliže chcete rezervovat lístek, klepněte levým tlačítkem myši na požadované volné sedadlo.

Klepnutí levým tlačítkem myši na Vámi již vybrané sedadlo způsobí jeho uvolnění.

Pokud již máte označeny všechna sedadla, přejděte na stránku Košík či na stránku Pokladna .

Stránka Košík

Zobrazuje údaje o sedadlech Vámi vybraných k rezervaci. Sedadla je možné z košíku odebírat tlačítky Odebrat.

Stránka Pokladna

Je určena k potvrzení rezervace. Zadejte požadované údaje a stiskněte tlačítko Potvrdit. Pokud zadáte e-mailovou adresu, bude na ni odeslán e-mail s potvrzením rezervace.

Pravidla

Chybný stav

Pro správnou funkci rezervací doporučujeme zachovat automatickou zprávu cookie.V případě, že máte zprávu cookie přepsánu vlastními pravidly, které způsobují chyby při rezervaci, je třeba povolit cookie alespoň pro doménu disdata.cz.